O Programie

Edukacja medialna to... 

Edukację medialną rozumiemy – za „Deklaracją Brukselską w sprawie edukacji medialnej przez całe życie” - jako „zdolność do korzystania z mediów, rozumienia i krytycznej oceny różnych aspektów mediów i ich treści oraz porozumiewania się w różnych kontekstach”. Oznacza to, że edukacja medialna i informacyjna nie ogranicza się do kwestii dostępu do mediów, ale przede wszystkim dotyczy rozwijania kompetencji obywatelskich, społecznych komunikowania się, przedsiębiorczości i inicjatywności oraz uczenia się, określanych w dokumentach UE jako kompetencje kluczowe, niezbędne do samorealizacji, rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem i znalezienia dobrego zatrudnienia. Warto przypomnieć ze Parlament Europejski w Rezolucji z roku 2008 rozszerzył listę kompetencji kluczowych o kompetencje medialne.


Program Włącz się. Młodzi i media

Włącz się. Młodzi i media to wspólny program Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacji Evens, który realizujemy od 2012 roku. Jest odpowiedzią na potrzebę rozwijania kompetencji medialnych dzieci i dorosłych. Edukacja medialna nie jest wprawdzie oddzielnym przedmiotem w szkołach, ale w podstawie programowej jasno zaleca się, by nauczyciele poświęcili „dużo uwagi edukacji medialnej, czyli wychowaniu uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów”. Jej treści pojawiają się na różnych lekcjach przedmiotowych. W ramach programu Włącz się. Młodzi i media przygotowujemy wskazówki dotyczące sposobu wykorzystania tradycyjnych i nowych mediów na zajęciach.

W ramach programu Włącz się uczniowie poznają język mediów, wyszukują i analizują przekazy w internecie, prasie, radiu, telewizji. Uczą się krytycznego i świadomego odbioru treści, poznają strategie (i tricki) nadawców, uczą się „filtrować” informacje i obrazy, które do nich docierają. Próbują odpowiedzialnie uczestniczyć w komunikacji na portalach społecznościowych, a wreszcie – tworzą własne materiały, teksty, filmy, animacje, zdjęcia, nagrania dźwiękowe, dotyczące życia szkolnego, społeczności lokalnej lub zjawisk globalnych.

Celem działań podejmowanych przez CEO i Fundację Evens w obszarze edukacji medialnej jest:

• podnoszenie świadomości szans i zagrożeń, jakie niosą ze sobą media,
• kształcenie umiejętności wyszukiwania i weryfikacji informacji,
• uczynienie z mediów narzędzia umożliwiającego zdobywanie wiedzy, kształtowanie własnego światopoglądu, wyrażania opinii i rozwijania zainteresowań, a także podejmowanie twórczych i obywatelskich działań przez młodych ludzi,
• zachęcenie uczniów do twórczości własnej z wykorzystaniem mediów.

 

Chcemy nauczyć młodych ludzi mądrego obcowania z mediami. Zależy nam, by umieli krytycznie spojrzeć na media ery cyfrowej oraz by kreatywnie, a zarazem odpowiedzialnie korzystali z możliwości, jakie one stwarzają - nie tylko do rozrywki i kontaktów towarzyskich.

 

Adresaci programu

Program skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych (kl. 4-6), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Jest uzupełnieniem programu nauczania w szkole i propozycją na twórcze spędzenie czasu wolnego. Może być realizowany na zajęciach np. języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie oraz na zajęciach pozalekcyjnych – kółkach polonistycznych, dziennikarskich, w ramach grupy uczniów przygotowujących szkolną gazetkę, prowadzonego w szkole klubu filmowego, aktywnego koła bibliotecznego itp.

 

Działania prowadzone w poprzednich edycjach programu

Przykłady projektów uczniowskich z poprzednich edycji programu WIĘCEJ

 

 

 

 

Włącz się. Młodzi i media w roku szkolnym 2016/2017

 

W tej edycji programu, w ramach zajęć z edukacji medialnej, uczniowie pod opieką nauczyciela przygotują kampanie społeczne lub filmy zaangażowane społecznie. Ważne, by sprawa, którą będą zajmować się i nagłaśniać uczniowie była dla nich samych ważna i by chcieli się nią zająć. Zachęcamy do tworzenia kampanii społecznych łączących działania wirtualne z akcjami „w realu” - w szkole lub w innym miejscu. Taka edukacja medialna z wyraźną społeczną misją zyskuje dodatkowy wymiar.

Nauczyciele przygotują i poprowadzą cykl zajęć o mediach z wykorzystaniem materiałów dostępnych na stronie - filmów, scenariuszy, ćwiczeń, artykułów.

 

Przygotowaliśmy dla Państwa następujące propozycje:

 

1. REALIZACJA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU EDUKACJI MEDIALNEJ

 

I. Przygotowanie cyklu zajęć o mediach z wykorzystaniem proponowanych przez nas materiałów WIĘCEJ

II. Realizacja projektu medialnego - praca nad kampanią społeczną WIĘCEJ

 

Nauczycielom, którzy zgłoszą się do programu gwarantujemy:

  • Materiały pomocnicze (płyta DVD)
  • Materiały promocyjne (plakaty, naklejki)
  • Dostęp do materiałów online
  • Regularnie dostarczany newsletter
  • Pomoc merytoryczną i metodologiczną
  • Udział w Festiwalu Kampanii Społecznych “Młodzi i media": dwudniowej prezentacji z warsztatami (liczba miejsc ograniczona)
  • Możliwość publikacji własnych materiałów na portalu edukacyjnym CEO: www.edutuba.pl
  • Dostęp do platformy blogowej CEO
  • Promocję szkoły i działań młodzieży w mediach
  • Zaświadczenia dla nauczycieli i dyplom dla uczniów

Aby zgłosić się do programu należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIA (nabór trwa od 10 lipca do 15 listopada 2016)

Przed zgłoszeniem do programu prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM i ZASADAMI UCZESTNICTWA

 

2. DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI W ZAKRESIE EDUKACJI MEDIALNEJ

Media wykorzystywane są podczas lekcji na różnych przedmiotach (jako źródło informacji, pomoce naukowe, środek wypowiedzi). Tak jak ćwiczymy umiejętność czytania i pisania u uczniów, tak istnieje potrzeba kształcenia kompetencji związanych z odbiorem i tworzeniem mediów, szczególnie nowych mediów. Aby wesprzeć nauczycieli w prowadzeniu edukacji medialnej na zajęciach przygotowaliśmy kursy i szkolenia - z dostępem do licznych pomocy dydaktycznych:

 

Pracujemy nad rozwojem sieci lokalnych liderów edukacji medialnej - to osoby, które w swoich środowiskach będą tworzyć grupy nauczycieli zainteresowanych tematem edukacji medialnej. Będziemy informować na bieżąco o tworzeniu się takich sieci na terenie całego kraju.

 

3. KSZTAŁCENIE UCZNIÓW

Aby wesprzeć młodych ludzi w rozwijaniu takich umiejętności jak: wyszukiwanie informacji, krytyczne podejście do treści, tworzenie własnych wypowiedzi w jasny i poprawny sposób, bezpieczne korzystanie z sieci przygotowaliśmy ofertę zajęć:

 

Informacji o programie udzielają:

Katarzyna Grubek, tel. 22 659 62 03 wew. 111

e-mail: katarzyna.grubek@ceo.org.pl

 

Agata Janeczek, tel. 22 659 62 03 wew. 121

e-mail: agata.janeczek@ceo.org.pl

 

Program realizowany jest przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.