Program "Włącz się. Młodzi i media"
realizowany jest przez:

A A A

.                                         W ramach programu Włącz się uczniowie poznają język mediów,
.                                         wyszukują i analizują przekazy w internecie, prasie, radiu, telewizji.
.                                         Uczą się krytycznego i świadomego odbioru treści.
.                                         Próbują odpowiedzialnie uczestniczyć w komunikacji na portalach
.                                         społecznościowych, a wreszcie – tworzą własne media.

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.

Prawa do materiałów na stronie, o ile nie stwierdzono inaczej, posiada Centrum Edukacji Obywatelskiej, a teksty są dostępne na licencji Creative Commons BY-SA 3.0 PL. Licencja nie obejmuje zdjęć, filmów i materiałów graficznych. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych treści.